Zuiako Udaleko administrazio publiko elektronikoaren udal ordenantza arautzailea behin betiko onestea

Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 11ko bilkuran, Zuiako Udaleko administrazio publiko elektronikoaren...

Zuiako Udalaren administrazio publiko elektronikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena

Udaleko Osoko Bilkurak, 2024ko urtarrilaren 11n egindako ohiko bilkuran, Zuiako Udalaren administraz...

URTEKO ARAUGINTZA PLANA 2023

URTEKO ARAUGINTZA PLANA 2023.pdf

Aprobación definitiva de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen

Aprobación definitiva de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.pdf

Zergen eta prezio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea

Zergen eta prezio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea.pdf

Zergen eta prezio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea. (2021/12/22 Alhao 144)

Zergen eta prezio publikoen-ordenantzak 2022.pdf

Zerga ordenantzen eta prezio publikoen ordenantzaren behin-behineko onarpena

2019-123-03346.pdf - Ordenanzas fiscales en exposicion publica.pdf

Zuiako Udalerriko Kirol Zerbitzuen Arautegia

2017-094-03091.pdf