Administrazio-egintza ofizioz berrikusteko prozeduraren hasiera

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 2023ko urriaren 11ko 8/2023 Erabakiarekin bat etorriz, Alkate...

Paulen komentuaren eta okupatzen duen orubearen eraikina Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari doan lagatzea onartzea, hezkuntza-erabilerarako.

Udaleko Osoko Bilkurak, 2024ko otsailaren 15ean egindako ohiko bilkuran, legez eskatutako gehiengoz,...

Bitorianoko Herriko Bidea kaleko 56an finkaren deskribapena eta azalera zuzentzeko espedienteari buruzko Ediktua argitaratzea

 

Eginbidea: Jakinarazten da ediktu hau Zuiako Udaletxeko iragarki-oholean eta w...

2024 urterako aurrekontu Orokorraren hasiera batez onestea

Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 11an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea ent...

Zuiako Udalaren administrazio publiko elektronikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena

Udaleko Osoko Bilkurak, 2024ko urtarrilaren 11n egindako ohiko bilkuran, Zuiako Udalaren administraz...