Bitorianoko Herriko Bidea kaleko 56an finkaren deskribapena eta azalera zuzentzeko espedienteari buruzko Ediktua argitaratzea

 

Eginbidea: Jakinarazten da ediktu hau Zuiako Udaletxeko iragarki-oholean eta w...

2024 urterako aurrekontu Orokorraren hasiera batez onestea

Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 11an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea ent...

Zuiako Udalaren administrazio publiko elektronikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena

Udaleko Osoko Bilkurak, 2024ko urtarrilaren 11n egindako ohiko bilkuran, Zuiako Udalaren administraz...

Ediktua, udal ediktuen oholean argitaratzekoa: landa-finka Jabetza Erregistroan inskribatzeko espedientea.

Jabetza Erregistroan inskribatzeko espedientea. Landa-finka Bitorianon dago, Robereche parajean (1. poligonoa, 2440. partzela, nagusiki nekazaritza-erabilera duena, eta ez produktiboa.

Epea: 1 HILABETE.

Hauteskunde-mahaien zerrenda hauteslekuen arabera - Zuia

10630001

MAHAIA: DI: 01 SE 001 M: A LET: A-K PALATU POLIKIROLDEGIA (SAN MARTIN K...

Hautetsien Jardueren eta Ondasunen Interesen Erregistroa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.7 artikuluak zehazten duenez, tokiko...