2024 urterako aurrekontu Orokorraren hasiera batez onestea

Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 11an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea ent...

Zuiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena

Behin betiko aurrekontuen onarpena.pdf

2023. urterako aurrekontua

2023AurrekontuaS.pdf - 2023AurrekontuaG.pdf

2023. urterako aurrekontu-proiektua

Sarrerak - Gastuak

2021. urteko aurrekontuak

Diru sarrerak.pdf - Gastu programak.pdf - Inbertsio plana.pdf - Hiritarren ekarpenak.pdf

Lanpostuen zerrenda aldatzea

2018069-02264.pdf

Behin betiko onartzea 2016

2016034-00831.pdf

2015-eko aurrekontua

2015029-01049.pdf

2014ko aurrekontuak

2014039-01645.pdf