Urteko Araugintza Plana 2023

2023ko otsailaren 16ko ohiko Osoko Bilkuran onartuta. 

Hautetsien Jardueren eta Ondasunen Interesen Erregistroa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.7 artikuluak zehazten duenez, tokiko...

Urteko Araugintza Plana 2024

 

Eginbidea, plan hau 2023ko abenduaren 22ko osoko bilkuran aho batez onartu zel...