Zergen eta prezio publikoen ordenantzak behin betiko onartzea.pdf