Administrazio-egintza ofizioz berrikusteko prozedura hastea eta Palatu kirol-instalazioak eraberritzeko eta handitzeko obrak kontratatzeko espedientea kautelaz etetea