Zuiako udalerrian kirolari gazteei eta desgaitasuna duten kirolariei zuzendutako dirulaguntzen oinarri arautzaileak, 2023. urtea