GAI-ZERRENDA

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

2.-  ALKATETZAREN DEKRETUAK.

3.- KORRESPONDENTZIA OFIZIALA.

4.- 2024-2026ko DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEA.

5.-  MARTXOAREN 8ari BURUZKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ONARTZEA.

6.- EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA SAILAK HARTUTAKO PAULDARREN ERAIKINAREN ETA ORUBEA LAGATZEKO AKORDIOA ONARTZEA.

7.- KREDITUEN ONARPEN ESTRAJUDIZIALA.

8.- KREDITUA GAITZEKO 1/2024 ESPEDIENTEA ONARTZEA.

9.- INFORMAZIOA.

10.- ESKAERAK ETA GALDERAK.