Kultura eta/edo gizarte elkarteei, kirol elkarteei, guraso elkarteei eta baserriak eta etxebizitzak berreskuratzeko laguntzei zuzendutako dirulaguntzen deialdia 2023

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2023/067/2023_067_01614_E.pdf