Alegazioak aurkezteko epea: 20 egun.

Eginbidea: 2024ko otsailaren 27an, ediktu hau Zuiako udaletxeko iragarki-oholean jarri zela jasoarazten du.