INDARREAN DAGOEN HAUTESLE-ERROLDA JENDAURREAN JARTZEA

Ekainaren 5etik ekainaren 12ra: INDARREAN DAGOEN HAUTESLE ERROLDAREN KONTSULTA eta ERREKLAMAZIOAK aurkeztea Hauteskunde Bulegoaren Probintzia Ordezkaritzan (EOND), gizarteratzeari edo baztertzeari buruz ( 39.2 eta 39.3 HAOLO). EEIk, 3 eguneko epean, aurkeztutako erreklamazioak ebatziko ditu eta zuzenketak aginduko ditu (HAOLO, 39.6 artikulua).

Ekainaren 5ean: GAOn argitaratzea eta TOKIKO SEKZIOAK ETA MAHAIAK udaletan erakustea (HAOLOren 24.2 artikulua).

Ekainaren 6tik 11ra: Hautesleek ERREKLAMAZIOAK aurkeztu ahal izango dizkiote Probintziako Hauteskunde-Batzordeari atal, lokal eta mahaien MUGAKETARI buruz, eta honek 5 eguneko epean erabaki irmoa hartuko du. 24.3 LO-REG)