Eginbidea: Jakinarazten da ediktu hau Zuiako Udaletxeko iragarki-oholean eta www.zuia.eus webguneko iragarki-oholean argitaratu zela 2024ko urtarrilaren 25ean.