GAI-ZERRENDA

 

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

2.-    ALKATETZAREN DEKRETUAK.

3.      KORRESPONDENTZIA OFIZIALA.

4.      2025KO BASOGINTZAKO ESPEDIENTEA ONESTEA.
5. JUDIZIOZ KANPOKO KREDITUEN ONARPENA.
6. UDALAREN GIZARTE-ZERBITZUAK EMATEKO ZAZPIGARREN LUZAPENERAKO AKORDIOA ONARTZEA.
7. UDAL DIRULAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIAK ONARTZEA:

  1. ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOA EGITEA (EIT) 2024.
  2. 2023-2024 IKASTURTEKO IKASKETA ETA PRESTAKUNTZARAKO GARRAIOA ETA LAGUNTZA.
  1. 2024ko ZUIAKO UDALERRIAN PERTSONAK HARTZEKO PROGRAMAK SUSTATZEA.
  2. MENDEKOTASUN AITORTUA DUTEN PERTSONAK ZAINTZEKO LANGILEAK KONTRATATZEA.
  3. EUSKARA IKASTEA 2024.
  4. ZUIA UDALERRIKO KIROLARI GAZTEAK ETA DESGAITASUNA DUTEN KIROLARIAK, 2024.
  5. ZUIA 2024 UDALERRIKO PERTSONENTZAKO ETXEBIZITZA ALOKATZEA.
  6. ZUIAKO KONTZEJUAK HAINBAT EREMU 2024.

8.- INFORMAZIOA.

9.- ESKAERAK ETA GALDERAK.