Hasierako onespena ematea Ametzaga Zuiako UE-3 egikaritze unitate berriro lurzatikatzeko proiektuari