Udal Albisteak

MAISUEN ETXEKO ETXEBIZITZAK ESLEITU DIRA

 

Murgia, 2020ko urtarrilaren 31a

Alkatetzaren 2020.01.27ko 11/2020 zk.ko Dekretuaren bitartez, Maisuen Etxeko alokairu babestuko udal-etxebizitzen esleipendunen eta erreserben zerrenda onartu da, eta horren kontratua 2020.03.01ean hasiko da.

Zerrenda horren aurka erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte interesatuek hamar egutegi-eguneko epearen barruan, iragarki-oholtzan argitaratzen den egunetik aurrera, eta erreklamaziorik ezean behin betiko onartutzat joko da.

Irakurri