Zuiako Udalaren iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren oinarri arautzaileak