Zuiako Udal plangintzako arau subsidiarioen 6. aldaketa puntualaren hasierako onarpena