Urez hornitzearen, estolderiaren eta zaborra biltzeko zerbitzuen 2022ko bigarren lauhileko tasak ordaindu behar dituztenen erroldak jendeaurrean jartzea eta tasa horiek kobratzea