Hasierako onespena ematea egikaritze unitatea mugatzeari, urbanizatzeko jarduketa progrmari eta hirigintza hitzarmenaren proposamena: Murgiako 2 poligonoko 82 lurzatia