Hasierako onespena ematea Zuiako hiri antolamendurako plan orokorrari eta ingurumen azterketa estrategikoari