Hasierako onespena ematea Bitorianoko 2. poligonoko 147, 148 eta 149 lurzatien egikaritze unitate urbanizatzeko jarduketa programari, hirigintza hitzarmenari eta birpartzelazio proiektuari