Behin betiko onespena ematea Murgiako 2 egikaritze unitatea berriro lurzatikatzeko proiektuari